Extra Lesmateriaal

Zelfsturend Leren

Een gepersonaliseerde begeleiding voor elke leerling, zonder de druk op leraren te verhogen.

2de graad

Hoe kan je de lessen inzetten?

De nieuwe modules zijn herwerkingen van bestaande, klassikale modules. Hierdoor krijg je twee versies van dezelfde les: een klassikale en een zelfsturende. Je kan als leerkracht zelf kiezen welke werkvorm je voor die leerdoelen het liefst inzet.  

Leerlingen kunnen de zelfsturende FTRPRF-modules volledig zelfstandig doorlopen. Tegelijkertijd zijn de lessen zo opgebouwd, dat de leerlingen ook zélf hun leerproces in handen nemen. Ze verwerken metacognitieve informatie over voorkennis, leerstrategieën, behaalde leerdoelen enz. Idealiter leid je als leerkracht kort in, volg je mee aan de zijlijn en veranker je om af te sluiten.   

Door deze werkvorm afwisselend in te zetten, verhoog je de zelfredzaamheid van je leerlingen en heb je altijd iets achter de hand om studie-uren nuttig in te vullen.  

Advance organizer

Leerlingen krijgen inzicht in de opbouw, kennisstructuur en leerdoelen van de lessen, via een duidelijk schema.

Filmpjes

Extra filmpjes en verhelderende schema’s maken de lesinhoud aantrekkelijk én eenvoudig om zelfstandig te doorlopen.

Virtual moderator

De digitale coach geeft op cruciale momenten tips over bijvoorbeeld de betekenis van woorden, leerstrategieën of vakinhoud.

Live tracking tool

Via dit dashboard kan je in realtime de voortgang van de leerlingen volgen. In één oogopslag ontdek je waar je ondersteuning kan bieden.

Voorbeeldoplossingen

Leerlingen weten beter wat er van hen verwacht wordt, met behulp van voorbeeldoplossingen en placeholders in de antwoordvelden.

Reflectievragen

Leerlingen gaan zelf na of ze de leerdoelen van de les bereikt hebben.