Methodologie

FutureProof's blauwdruk voor toekomstgericht onderwijs – de hoeksteen van onze visie op het onderwijs van morgen.

21st Century Skills, TPACK en DigCompEdu

Onze didactische visie

"Het creëren van een leeromgeving waarin elke leerling is uitgerust met de digitale en kritische denkvaardigheden die nodig zijn voor succes in de 21e eeuw" zo luidt onze heldere visie.

Onze methodologie integreert naadloos innovatieve digitale tools met de essentiële leerprincipes, gericht op het stimuleren van creativiteit, samenwerking en probleemoplossend vermogen.

Ontdek hoe wij leren transformeren en leerlingen voorbereiden op een wereld vol mogelijkheden.

De digitale startlijn voor elke leerling.

toekomstgerichte ontwikkeling

21e eeuwse prioriteiten

In de 21e eeuw transformeert onderwijs verder van kennisgericht naar het ontwikkelen van kernvaardigheden voor onze snel veranderende wereld. Kritisch denken, creativiteit, samenwerking, en digitale geletterdheid staan centraal bij FutureProof Academy, waar we leerlingen voorbereiden op zowel de huidige als toekomstige uitdagingen. De systemen brengen kennis, de rol van de leerkracht focust verder op handvaten, kenniscontrole, inzicht en door het kennisbos de bomen blijven zien.

Deze 21e-eeuwse vaardigheden zijn essentieel voor het navigeren door complexiteit, het oplossen van problemen en het ethisch gebruik van technologie. Wij streven ernaar leerlingen niet alleen kennis bij te brengen, maar hen samen met de leerkracht ook veerkrachtig, adaptief en toekomstbestendig te maken.

Bij FutureProof Academy is dit de basis van ons onderwijs: een sterk en motiverend fundament voor een leven lang leren en innoveren. Liefst intrinsiek!

foto 21ste eeuw vaardigheden
TPACK-model
De basis voor effectief en betekenisvol onderwijs.

TPACK-model

Technologie hervormt het onderwijslandschap. Het TPACK-model (Technological Pedagogical Content Knowledge) vormt een essentiële blauwdruk voor het integreren van digitale tools in het leerproces van elke individuele leerling. Dit model benadrukt de synergie tussen technologische kennis, pedagogiek en vakinhoud. 

Voor FutureProof Academy is het TPACK een ruggengraat van onze onderwijsstrategie, waarbij we leraren uitrusten met de vaardigheden om digitale middelen zinvol te integreren in de lessen. Op deze manier transformeren we traditionele educatie naar een dynamische leerervaring die zowel leerkrachten als leerlingen moet aanspreken.

Onderwijs is niet alleen informatief, maar ook inspirerend. Aan ons om deze harmonieuze integratie te bevorderen, leraren te empoweren en leerlingen verder voor te bereiden op de digitale toekomst.

een raamwerk voor de digitale revolutie in het onderwijs

DigComEdu

In de voortdurend veranderende digitale wereld van vandaag erkent de Europese Unie het cruciale belang van digitale educatie. Met het DigCompEdu-kader heeft de EU een richtsnoer opgesteld dat de digitale vaardigheden van leerkrachten centraal stelt, waarmee ze de basis leggen voor een toekomstgerichte onderwijservaring.

Het is meer dan een lijst van vaardigheden; het is een visie op hoe onderwijs zich kan aanpassen aan en kan gedijen in het digitale tijdperk. Het omvat 22 competenties, verdeeld over zes sleutelgebieden, die samen een integrale benadering van digitaal onderwijs vormen.

Hiermee wordt de betrokkenheid van jou als  leerkracht bij de professionele ontwikkeling en de onderwijsgemeenschap in digitale contexten benadrukt.

Dit gebied richt zich op het effectief zoeken, creëren en delen van digitale content.

Het ontwerpen en uitvoeren van digitale onderwijsstrategieën staat centraal, met een focus op het stimuleren van actief en interactief leren.

Het gebruiken van digitale tools om leerresultaten te beoordelen en feedback te geven, ondersteunt een gepersonaliseerde leerervaring.

Het aanleren van digitale geletterdheid en veilig online gedrag is essentieel om leerlingen voor te bereiden op de digitale samenleving.

DigiCompEdu_Scheme

Bij FutureProof Academy integreren we het DigCompEdu-kader volledig, in ons uniek leerplatform. We bieden een omgeving waarin je als leerkracht toegang hebt tot rijke digitale bronnen en interactieve lesmethoden.

Daarnaast krijg je ook de mogelijkheid om professionele digitale vaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen. Met ons leerplatform evalueer je je leerlingen op een manier die zowel inzichtelijk als ondersteunend is, terwijl we ook nadruk leggen op het veilig navigeren en participeren in de digitale wereld.

Door DigCompEdu als leidraad te nemen, streven we ernaar om een onderwijsomgeving te creëren die voldoet aan de huidige digitale eisen, maar ook leerkrachten en leerlingen uitrust met de vaardigheden die nodig zijn voor morgen.

Ons doel is duidelijk. Een naadloze integratie van digitale competenties in het onderwijs bevorderen, waardoor elke leerling wordt voorbereid op de digitale toekomst.