Het lespakket WIJS!

Wat zit er in het lespakket Wijs?

Naast digitale competenties, bevatten de nieuwe Vlaamse eindtermen ook heel wat andere sleutelcompetenties rond onder andere burgerschap, duurzaamheid, economie en cultureel bewustzijn. In ons lespakket WIJS combineren we deze verscheidenheid aan competenties met digitale competenties, zodat leerlingen zowel hun digitale skills als andere vaardigheden van de toekomst versterken.

Het lespakket WIJS sluit voornamelijk aan bij het vak Mens & Samenleving, maar kan ook in andere vakken waarop de sleutelcompetenties van toepassing zijn, worden gebruikt. Op een coole, waarheidsgetrouwe manier én met een digitale insteek behalen we alle relevante eindtermen.Ben jij klaar om de wereld écht in je klaslokaal te brengen?!

Hier vind je het overzicht voor de 1ste en de 2de graad:

Benieuwd naar de modules voor de eerste graad? Flip the cards!

Samenleven in een online wereld
Ben je dezelfde persoon online en offline? Heeft iedereen goede bedoelingen met je op het internet? Je leerlingen kunnen na deze module bewust met sociale media omgaan.
Make the planet great again
In deze module kaarten leerlingen verschillende klimaatproblemen aan, leren ze wat klimaatsverandering juist inhoudt en welke oplossingen er bestaan om het tegen te gaan.
Duurzaam leven
Wat zijn duurzame ontwikkelingsdoelen en hoe hebben ze een impact op ons? Dat spitten we uit in deze module.
Denken met een kritische geest
Reclame, cookies en algoritmes? Wat zijn dat allemaal? Deze begrippen hebben een grotere invloed op het leven van jongeren dan ze vaak zelf beseffen. In deze module nemen we alles onder de loep.
Top in je kop
Pubertijd kan een kwetsbare periode zijn. In deze module maken we mentale gezondheid bespreekbaar en bekijken we alle aspecten die bijdragen tot geluk.
Rechten & plichten
Naar school gaan, trouwen met wie we willen… Niets bijzonders, toch? Helaas heeft niet iedereen de keuze. In deze module staan we stil bij wat mensen- en kinderrechten zijn.
Gezondheid
Wat houdt een gezond leven in? We gaan dieper in op onderwerpen als beweging, voeding en slaap.
Ons land op wieltjes
Politiek? Snapt iemand daar nog iets van? In deze module nemen we een kijkje in het beleid van ons land. Wedden dat de leerlingen hierna helemaal mee zijn!
Verkeer
Kennen de leerlingen de verkeersregels als voetganger en fietser goed? De module 'Verkeer' stoomt leerlingen helemaal klaar tot veilige weggebruiker.
Money money money
"Oei, is m'n geld al op?” Een herkenbaar zinnetje voor koopgrage pubers. Deze module doet leerlingen nadenken over hun eigen koopgedrag.
Iedereen uniek
De leerlingen gaan op zoek naar alle factoren die hen uniek maken en bekijken hun eigen vooroordelen met een kritische blik.

Welke sleutelcompetenties vink je af in dit lespakket?

WIJS!WIJS!

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid (Deels)
4. Digitale competenties en mediawijsheid (Deels)
BG4. Digitale competenties en mediawijsheid (Deels)
5. Sociaal-relationele competenties
7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleving
11. Economische en financiële competenties
BG11. Economische en financiële competenties
15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties (Deels)

Benieuwd naar de modules voor de tweede graad? Flip the cards!

Digital-me
De digitale (a)sociale leefwereld van de leerlingen wordt in deze module helemaal ontrafeld. Influencers, beware!
Samen divers
Hoe divers is onze samenleving eigenlijk? En welke problemen en kansen brengt dat met zich mee? De leerlingen ontdekken hoe ze respectvol kunnen omgaan met verschillen.
Laat de economie maar draaien
Economie gaat over veel meer dan cijfertjes alleen. De leerlingen leren in deze module de ins en outs van dit gewichtige woord.
Democratische rechtstaat
De leerlingen kleden België helemaal uit en onderzoeken wat alle moeilijke politieke termen (bv. scheiding der machten, gelijkheidsbeginsel en grondrecht) precies betekenen.
Mogen en moeten
Hoe kan jij je stem laten gelden? In deze module krijgen de leerlingen meer inzicht in alles dat met rechten, plichten en opkomen voor jezelf en jouw mening te maken heeft.
Onderzoeken kan je leren
De leerlingen werken stapsgewijs en didactisch onderbouwd aan een onderzoeksproject om U tegen te zeggen.
To buy or not to buy
Geld moet rollen, maar hoe kunnen leerlingen dat verantwoord en doordacht doen? Deze module helpt hen!
To work or not to work
Yes! Een eerste vakantiejob! Maar hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Deze module maakt het in mensentaal duidelijk aan de leerlingen.
Pech onderweg
De verkeerswetten, veiligheidsvoorschriften, verzekeringscontracten en schadeformulieren hebben na deze module geen geheimen meer voor de leerlingen.
Help! Ik ben verliefd
De liefde kan zo schoon zijn! Maar ook ingewikkeld. En vaak verwarrend. Na deze module zullen de leerlingen hun weg kennen doorheen de begrippen intimiteit, seksuele geaardheid, gender, grenzen, …
Me, myself and I
Me-time is hip tegenwoordig, maar ook gewoon broodnodig! Zeker wanneer je jouw weg probeert te zoeken tussen alles wat met (school)werk te maken heeft.
Draag zorg voor jezelf
… want alleen jij kan naar jouw lichaam luisteren. Én er het allerbest zorg voor dragen! Belangrijk dus om de leerlingen bij te brengen waar ze allemaal op moeten letten.

Welke sleutelcompetenties vink je af in dit lespakket?

WIJS!WIJS!

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid (Deels)
4. Digitale competenties en mediawijsheid (Deels)
5. Sociaal-relationele competenties
7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleving
11. Economische en financiële competenties
13. Leercompetenties (Deels)
15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties (Deels)

Even proberen?

Vraag een gratis lespakket aan en proef van de toekomst.