Het lespakket WIJS!

Wat bevat het lespakket Wijs?

De tijd waarin enkel IT’ers een computer hadden is lang voorbij. Zowat in elke beroepssector vind je ze terug! Daarom lijkt het voor ons logisch dat deze digitalisering ook stapsgewijs in het onderwijs wordt doorgevoerd. Dat dit mogelijk is bewijzen we met ons pakket ‘WIJS’ (Mens & Samenleving of Actief Burgerschap). Op een hippe, waarheidsgetrouwe manier met digitale insteken worden alle relevante eindtermen behaald.

Ben jij er klaar voor om de wereld ín je klaslokaal te brengen?! Het lespakket WIJS is er in elk geval klaar voor om jullie op sleeptouw te nemen doorheen de politiek, financiën, ecologie, …

Benieuwd naar elke module? Flip the cards!

Samenleven in een online wereld
Ben je dezelfde persoon online als offline? Heeft iedereen goede bedoelingen met je op het internet? Je leerlingen zijn na deze module volledig klaar om bewust met sociale media om te gaan.
Make the planet great again
In deze module worden leerlingen geconfronteerd met verschillende klimaatproblemen, leren ze wat klimaatsverandering nu juist inhoudt en welke mogelijke oplossingen er bestaan om dit tegen te gaan.
Duurzaam leven
Wat zijn duurzame ontwikkelingsdoelen en hoe hebben ze een inpakt op ons? Dit leer je in deze module.
Denken met een kritische geest
Reclame, cookies en algoritmes? Wat is dat allemaal? Deze begrippen hebben een grotere invloed op de jongeren hun leven dan dat ze zich bewust van zijn. Althans, toch voor deze module.
Top in je kop
Midden in de pubertijd voelt iedereen zich weleens kwetsbaar. In deze module maken we de mentale gezondheid bespreekbaar en bekijken we alle aspecten die bijdragen tot ons geluk.
Rechten & plichten
Naar school gaan, trouwen met wie we willen… Niets bijzonders, toch? In deze module staan we stil bij wat mensen- en kinderrechten zijn.
Gezondheid
Wat houdt een gezond leven in? Onderwerpen als beweging, voeding en slaap worden hier onder de loep genomen.
Ons land op wieltjes
Politiek? Snapt daar nog iemand iets van? In deze module nemen we een kijkje naar het beleid in ons land. Wedden dat de leerlingen na deze module helemaal mee zijn!
De wereld wordt fenomenaal digitaal
Digitalisering is geen onbekend fenomeen meer. Welke impact heeft dit op de verschillende onderdelen van je leven?
Money money money
"Oei, waar is die 5 euro naartoe?” Een herkenbaar zinnetje voor koopgrage pubers. Deze module laat de leerlingen bewust worden van hun eigen koopgedrag.
Iedereen uniek
De leerlingen gaan in deze module op ontdekking naar alle factoren die hun uniek maken en worden geconfronteerd met hun eigen vooroordelen.
Organiseren kan je leren
Na deze module heeft organisatie en planning geen geheimen meer voor jouw leerlingen. Handig toch voor de komende examens?

Welke sleutelcompetenties worden er in dit lespakket behandeld?

WIJS!WIJS!

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid (Deels)
4. Digitale competenties en mediawijsheid (Deels)
BG4. Digitale competenties en mediawijsheid (Deels)
5. Sociaalrelationele competenties
7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleving
11. Economische en financiële competenties
BG11. Economische en financiële competenties
15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties (Deels)

Even proberen?

Vraag een gratis lespakket aan en proef van de toekomst.