WEDSTRIJDREGLEMENT “HOUR OF CODE – TIMECRAFT” – WIN EEN MINECRAFT KNUFFEL
 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door FTRPRF. De maatschappelijke zetel ligt in 9450 Haaltert, Koekelberg 45A.
 2. Op vrijdag 17/12 verloopt de wedstrijd “TimeCraft”. De wedstrijd verloopt gedurende 1 uur voor de scholen en tot en met 20 december 2021 voor de individuele deelnemers.
 3.  De wedstrijd wordt opgedeeld in 2 aparte categoriën: de categorie ‘scholen’ en de categorie ’individuele deelnemers.
Deelnamevoorwaarden voor een klas en leerling verschillen per categorie.

 

A. SCHOLEN: 1 KLASPRIJS
De prijs: er is 1 winnende klas uit alle deelnemen de scholen.
De winnende klas krijgt voor iedere leerling van de klas een MineCraft-knuffel.
Een correcte deelname gebeurt als volgt:
–  vervul de ‘hour of code-challenge’ en claim het certificaat. Mail een foto met al je leerlingen van de klas, waarop duidelijk een beeldscherm met de Hour of Code certificaat in beeld gebracht staat.
– Mail de foto naar . De eerste deelnemende klas die zowel de badge behaald heeft als gemaild heeft, wint de klasprijs. Het aantal knuffels die je als klas ontvangt, wordt berekend op het aantal kinderen op de foto. De eerste school die dit doorgestuurd heeft, wint de klasprijs. De winnaar van de klasprijs wordt aan het eind van de sessie bekend gemaakt.

B. INDIVIDELE DEELNEMERS
Er zijn 10 MineCraft-knuffels te winnen door 10 individuele winnaars.
Een correcte deelname gebeurt als volgt:
vervul de ‘hour of code-challenge’ en claim het certificaat. Surf naar dit formulier en vul de volgende schiftingsvraag in: Hoeveel mensen hebben zich ingeschreven op 16 december om deel te nemen aan dit event?
Je hebt tijd tot 20/12/2021 tot 23:59 om deel te nemen.De winnaar wordt ten laatste bekend gemaakt tegen 30/12/2021 via email.

 

ALGEMEEN REGLEMENT

 1. Deelname aan de wedstrijdactie is gratis. Er is geen aankoopverplichting. Een aankoop verhoogt de kans op winst niet.
 2. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.
 3. De prijs is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres van de winnaar. De prijs is dus persoonlijk en is niet overdraagbaar aan anderen.
 4. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.
 5. De prijs wordt met de post opgestuurd naar de winnaars.
 6. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’.
 7. Over de uitslag van de wedstrijdactie is geen correspondentie mogelijk.
 8. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van FTRPRF misbruik maken van de actie kunnen worden uitgesloten van deelname.
 9. De actie is uitsluitend geldig binnen België.
 10. Op de actie is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door FTRPRF.
 11. FTRPRF behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 12. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
 13. Heb je een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze actie, neem dan contact op met FTRPRF via