Is ons lesmateriaal wel voldoende motiverend voor leerlingen?

Home / Artikel / Is ons lesmateriaal wel voldoende motiverend voor leerlingen?

Maïté is een laastejaarsstudent pedagogiek en onderwijskunde aan de UGent. Zij liep stage bij ons content team, ook wel bekend als onze ‘lespakketmakers’. In het kader van haar opleiding onderzocht zij of onze lespakketten wel voldoende motiverend zijn voor leerlingen. Een aspect dat niet alleen van belang is bij ons lesmateriaal maar ook op al het lesmateriaal dat leerlingen te verwerken krijgen. Maïté gaat dieper in op haar onderzoek in dit interview. 

 

 

Waarom koos je vanuit je opleiding om stage te lopen bij FuTuRePRooF? 

Ik heb voor deze stageplaats gekozen omdat ik uitgedaagd wou worden. Ik las in de vacature dat FTRPRF vooral digitaal werkt en op die manier kan ik mijn computervaardigheden ook wat bijschaven. Daarbij ben ik geen leerkracht van opleiding, maar aangezien FTRPRF zich focust op het maken van lespakketten, had ik het gevoel dat ik onder meer kon leren lessen op te stellen, wat ik zeer interessant vind, maar jammer genoeg nog niet veel kennis over had. Daarnaast had ik na het eerste gesprek direct een goed gevoel bij de samenwerking. Achteraf bekeken was dat gevoel meer dan juist. 

 

Vanuit welk probleem is je onderzoek gestart en hoe heb je het aangepakt? 

FTRPRF kwam met de vraag of hun lespakketten IT&ME (computationeel denken) en WIJS (actief burgerschap/mens & samenleving) effectief een motiverend effect hebben op leerlingen of niet. Het content team telt momenteel vijf leerkrachten die fulltime bezig zijn met het ontwikkelen van lesmateriaal maar geven ze in dit proces ook voldoende aandacht aan de motiverende factor? Om hun lesmateriaal te kunnen evalueren op het vlak van motivationele elementen, heb ik een checklist opgesteld.

 

Hoe zou die checklist vervolgens gebruikt kunnen worden binnen het bedrijf FTRPRF? 

Deze checklist zou binnen FTRPRF gebruikt kunnen worden als een evaluatietool om na het maken van de lessen, deze af te checken op het bevorderen van motivatie. Ook kan dit instrument gebruikt worden als houvast bij het maken en herwerken van lessen. Hierbij heb ik ook een handleiding geschreven. Deze handleiding helpt het contentteam om, waar nodig, motivationele werkvormen toe te voegen in hun lessen om zo de motivatie van de leerlingen te blijven stimuleren. Ook kunnen ze hierbij gebruik maken van digitale tools en eventuele features in FTRPRF’s eigen digitale studio. De digitale studio is een tool in het FTRPRF-leerplatform dat je toelaat om elke les aan te passen en volledig naar jouw hand te zetten.  

Daarnaast heb ik ook een checklist en handleiding opgesteld voor leraren. Dit omdat de 44 leerkrachten die mijn vragenlijst hadden ingevuld met talrijke tools naar voor kwamen, die ik zeker niet zomaar aan mijn onderzoek voorbij wou laten gaan. Deze checklist en handleiding kunnen op het FTRPRF-leerplatform aangeboden worden aan leerkrachten die gebruikmaken van de lespakketten. 

 

Welke meerwaarde denk je dat jouw onderzoek biedt aan de FTRPRF ‘lespakketmakers’ en de leerkrachten en leerlingen van vandaag? 

De meerwaarde van de checklist voor intern gebruik is vooral dat FTRPRF nog motiverendere lessen zou kunnen opstellen en aanreiken aan de leerkrachten die gebruikmaken van hun tools. Daarbij kunnen ook de leerkrachten zelf gebruikmaken van een uitgebreide checklist met handige tools die hen ook helpt om de motivatie van de leerlingen hoog te houden. Leerlingen ervaren hierbij ook voordeel, aangezien hun motivatie gestimuleerd zal worden doorheen de volledige lessenreeksen, waardoor zijzelf meer geneigd zullen zijn om bij te leren.

Related Posts
Hoe rubrics het evalueren voor leerkrachten makkelijker kan makenMinecraft Education logo 2023