Internationale mannendag: Wie was Alan Turing?

Op 19 november is het internationale mannendag. Daarom willen wij graag stilstaan bij Alan Turing: Een man waar wij ons bestaan als bedrijf onrechtstreeks aan te danken hebben.

Alan Turing werd geboren in Londen op 23 juni 1912. Al van jongs af aan blonk Turing uit in wiskunde en logica. Turing wilde graag wiskunde studeren aan de prestigieuze Universiteit van Cambridge. Ondanks zijn talent heeft Turing tweemaal moeten deelnemen aan de toelatingsproef. Bij zijn eerste poging schoot hij helaas te kort maar na zijn tweede deelname mocht hij zijn studie aanvatten. Aan de Universiteit van Cambridge maakte hij in 1935 vervolgens kennis met het zogeheten ‘Entscheidungsproblem’ en publiceerde hij zijn artikel ‘On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem’.

De vader van de computerwetenschappen

Dat beslissingsprobleem laat zich als volgt omschrijven: ‘bestaat er een algoritme waarmee kan bewezen worden of een wiskundige bewering waar is of niet?’ Kortgezegd: ‘Is het antwoord op een logische vraag berekenbaar?’ In 1936 kwam Turing tot de conclusie dat het algemene antwoord ‘nee’ luidt onder bepaalde voorwaarden. In een poging om het ‘Entscheidungsproblem’ op te lossen bedacht Turing de ‘Universal Machine’. Dit gedachte-experiment werd later de turingmachine genoemd en dit maakte van Turing de vader van de computerwetenschappen.

Internationale mannendag Alan Turing portret
Wie is Alan Turing?

De enigmacode

Later werkte Turing voor de Britse overheid als een ‘code breaker’ waar hij in het grootste geheim samen met een team ‘code breakers’ de intussen befaamde enigmacode kraakte. Een daad die van groot belang bleek te zijn nadat Nazi Duitsland in 1939 de oorlog verklaarde aan Europa. De Duitse aanvalsmacht gebruikte al jaren de enigma code om hun geheime berichten te versleutelen en dankzij het werk van Turing en de ‘code breakers’ hadden de geallieerden een grote troef achter de hand. In 1945 ontving Turing de officiële titel ‘Officer of the Most Excellent Order of the British Empire’.

Een dood in mineur

In 1954 pleegde Turing zelfmoord. Naast een briljante wiskundige ging Turing ook door het leven als homo in een periode waarin homoseksueel zijn helaas als illegaal werd beschouwd in Groot-Brittannië. Turing werd hier gerechtelijk en sociaal erg zwaar voor afgestraft.

In 2009 heeft de Britse regering zich officieel en terecht geëxcuseerd aan Turing en in 2013 verleende wijlen Queen Elizabeth II hem gratie en eerherstel.

Een basis voor onze digitale wereld

Zonder Turing’s visie zou onze digitale wereld er ongetwijfeld anders hebben uitgezien. Bij FuTuRePRooF hebben we er onze missie van gemaakt om kinderen en jongeren op een leuke, educatieve en interactieve wijze ICT-basisvaardigheden, computationeel denken en mediawijsheid bij te brengen zodat ze zich volledig thuis kunnen voelen in die digitale wereld.

Meer weten over wat ons lespakket inhoudt? Klik dan hier.

Internationale mannendag Alan Turing
Alan Turing enigmacode