Onze bijscholingen

FTRPRF biedt 2 soorten opleidingen aan:

De externe bijscholingen zijn bedoeld voor leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs. Onderwerpen zoals Computationeel denken en Mens & Samenleving worden grondig uitgespit. We kaderen de theoretische bouwstenen en koppelen ze aan toepasbare voorbeelden.

De interne bijscholingen zijn gericht naar onze deelnemende scholen. Je kan je verwachten aan een uitgebreide rondleiding van het platform en alle functionaliteiten. Uiteraard kan je het hele schooljaar lang terecht bij ons met vragen over het leerplatform en de lespakketten.

Externe bijscholingen

FTRPRF werkt samen met externe organisatie(s) zoals CNO om bijscholingen te organiseren. Alle vastgelegde bijscholingen worden in dit overzicht gebundeld.

Meer infoMeer info

Computationeel denken? Aan de slag met Scratch!

Is computationeel denken onbekend terrein voor jou en wil je hier in jouw les mee aan de slag gaan? Deze nascholing vormt het antwoord! Je maakt kennis met motiverende en onderbouwde offline oefeningen en online programmeeropdrachten in Scratch.

Na deze nascholing zijn de begrippen sequentie, lussen, controlestructuur en debugging zo klaar als een klontje voor jou en kan je leerlingen optimaal begeleiden tijdens programmeeropdrachten.

Burgerschap uitgeklaard!

Het vak mens en samenleving/actief burgerschap in de eerste graad heeft als doel leerlingen voor te bereiden op de huidige en toekomstige maatschappij. Daarbij staan attitudes, kennis en vaardigheden rond burgerschap centraal. Welke aanpak kan je binnen mens en samenleving/actief burgerschap hanteren? Welke inhouden komen in dit vak aan bod en hoe kan je die ook zonder specifieke opleiding aan je leerlingen meegeven?

In deze interactieve nascholing spit je het vak inhoudelijk uit en ontdek je een mogelijke aanpak die je in jouw klas kan inzetten. Na afloop van deze sessie krijg je gedurende een maand toegang tot de tien online modules met telkens vijf tot zeven volledig uitgewerkte lessen rond actief burgerschap/mens en samenleving.

Meer infoMeer info
Meer infoMeer info

Computationeel denken? Haalbaar in elk vak! – live online nascholing

‘Computationeel denken’ is één van de nieuwe eindtermen. Te moeilijk? Nee, hoor! Spannend en uitdagend, dat wel!
Maar…  hoe past computationeel denken concreet in jouw vak? En hoe verwerk je alles in een lesuur van 50 minuten?

In deze nascholing ontdek je toegankelijke opdrachten om in verschillende lesinhouden te integreren. We bieden je concrete handvaten aan om de transversale eindtermen in jouw eigen lespraktijk te integreren.

STEM en computationeel denken? Een perfecte match!

‘Computationeel denken’ integreren in STEM-vakken is perfect haalbaar. Geschikte didactische werkvormen en toegankelijke activiteiten creëren, kan best uitdagend zijn. Geen nood! Tijdens deze nascholing maak je kennis met de concepten computationeel denken in de tweede graad. Je verkent inspirerende voorbeelden en je gaat hier zelf mee aan de slag.  Met deze input heb je een stevige basis om met jouw leerlingen doelgericht aan de slag te gaan!

Meer infoMeer info
Meer infoMeer info

Wiskunde en Computationeel denken? Een perfecte match!

Dat wiskunde en computationeel denken gemakkelijk met elkaar te verweven zijn, is algemeen geweten. Wist je ook dat je niet per se hoeft te programmeren om rond computationeel denken te werken? Hoe je dat concreet kan doen, ontdek je tijdens deze nascholing. Je maakt kennis met de concepten computationeel denken in de tweede graad, gekoppeld aan wiskundeopdrachten. Een hele reeks inspirerende voorbeelden gecombineerd met handvaten, bieden jou een leidraad hoe je doelgericht ‘Computationeel denken’ kan integreren in je wiskundevak.

Interne bijscholingen

Wil je meer weten over het lespakket bij de start van het nieuwe schooljaar? Werk je met het lespakket en wil je met ons samenzitten om het te verbeteren? Kijk dan zeker naar onze interne bijscholingen.

Meer infoMeer info

Webinar: Scratch code correctie

FTRPRF heeft één grote missie: lessen computationeel denken haalbaar maken in het onderwijs. Dankzij de steun van VLAIO zijn we samen met Universiteit Gent een innovatief project gestart waarbij een digitale co-teacher leraren ondersteunt tijdens het programmeren in Scratch.

FTRPRF-denktank

Deze webinar wordt enkel georganiseerd op vraag van leraren of scholen. Alles kan: van de inhoud van lespakketten tot de functionaliteiten van het leerplatform. Samen staan we sterk, toch?

Meer infoMeer info
Meer infoMeer info

Webinar: Hoe ga ik aan de slag met het leerplatform en de lesinhoud? 

Wil je meer weten over het lespakket bij de start van het nieuwe schooljaar? We voorzien een webinar om kort onze aanpak uit te leggen. Na deze introductie heeft het leerplatform geen geheimen meer.

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe bijscholingen?