Computationeel denken? Haalbaar in elk vak! – live online nascholing

‘Computationeel denken’ is één van de nieuwe eindtermen. Te moeilijk? Think again! Spannend en uitdagend, dat zeker! Hoe kan dat concreet in jouw vak? En hoe verwerk je deze leerinhoud in een lesuur van 50 minuten? Je ontdekt toegankelijke opdrachten die je in verschillende lesinhouden kan integreren.

Deze nascholing biedt je concrete handvaten om deze eindtermen in jouw eigen onderwijspraktijk aan bod te brengen.

Programma

Je start met het ontdekken van eenvoudige online en offline oefeningen. Op basis hiervan onderzoek je hoe deze opdrachten met kleine aanpassingen in verschillende vakken geïntegreerd kunnen worden. Om te weten of een eigen gecreëerde opdracht voldoet aan de principes van computationeel denken, krijg je enkele theoretische handvaten mee. Op het einde van de nascholing kan je computationeel denken op een eenvoudige manier integreren in jouw lessen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • benoemen aan de hand van verschillende soorten online en offline opdrachten de principes van computationeel denken;
  • ontwerpen eigen gecreëerde opdrachten die voldoen aan de principes van computationeel denken;
  • gebruiken een grafische programmeertaal zoals Scratch;
  • brengen computationeel denken logisch en stapsgewijs aan.
Doelgroep

Leerkrachten van de eerste graad secundair onderwijs.

Een beperkte voorkennis zoals aan bod gekomen in ‘Computationeel denken? Aan de slag met Scratch!’ is noodzakelijk om deel te nemen. Deze basisconcepten worden wel herhaald en verder toegepast.

Wil je dieper ingaan op hoe je computationeel denken kan integreren in je vak, dan staan er ook vakspecifieke nascholingen op de planning:

  • techniek (eerste graad): april 2022;
  • STEM (tweede graad): december 2021;
  • wiskunde (tweede graad): januari 2022;
  • taalvakken (tweede graad): maart 2022.
Datum

Dinsdag 16 november 2021 om 13:30 tot 16:30

Inschrijven?

Klik hier!

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe bijscholingen?