Computationeel denken? Haalbaar in elk vak! – live online nascholing

‘Computationeel denken’ is één van de nieuwe eindtermen. Te moeilijk? Think again! Spannend en uitdagend, dat zeker!
Maar…  hoe kan dat concreet in jouw vak? En hoe verwerk je deze leerinhoud in een lesuur van 50 minuten? Je ontdekt toegankelijke opdrachten die in verschillende lesinhouden kunnen geïntegreerd worden.

Deze nascholing biedt je concrete handvaten om deze transversale eindtermen in jouw eigen lespraktijk te integreren.

Programma

Je start met het ontdekken van eenvoudige online en offline oefeningen. Op basis hiervan onderzoek je hoe deze opdrachten met kleine aanpassingen in verschillende vakken geïntegreerd kunnen worden. Om te weten of een eigen gecreëerde opdracht voldoet aan de principes van computationeel denken, krijg je enkele theoretische handvaten mee. Op het einde van de nascholing kan je computationeel denken op een eenvoudige manier integreren in jouw lessen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben via verschillende soorten online en offline opdrachten voldoende inzicht in de principes van computationeel denken;
  • ontwerpen eigen gecreëerde opdrachten ontwerpen die voldoen aan de principes van computationeel denken;
  • gebruiken een grafische programmeertaal zoals Scratch gebruiken;
  • brengen computationeel denken logisch en opgebouwd aan.
Doelgroep

Deze nascholing focust op leerkrachten van de eerste graad secundair onderwijs. Voorkennis is niet noodzakelijk om deel te nemen.

Datum

Donderdag 27 mei 2021 om 13:30 tot 16:30

Inschrijven?

Klik hier!

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe bijscholingen?