Computationeel denken? Aan de slag met Scratch

Is computationeel denken onbekend terrein voor jou en wil je hier in jouw les mee aan de slag gaan? Deze nascholing vormt het antwoord! Je maakt kennis met motiverende en onderbouwde offline oefeningen en online programmeeropdrachten in Scratch.

Na deze nascholing zijn de begrippen sequentie, lussen, controlestructuur en debugging zo klaar als een klontje voor jou en kan je leerlingen optimaal begeleiden tijdens programmeeropdrachten.

Programma

Je gaat tijdens deze nascholing stapsgewijs aan de slag met programmeerconcepten: je maakt telkens kennis met een concept en oefent dit vervolgens in. Je oefent telkens aan de hand een offline opdracht gevolgd door een online oefening in Scratch.

Door de wisselwerking tussen online en offline opdrachten én de stapsgewijze opbouw beheers je de basisconcepten van programmeren tegen het einde van de nascholingsdag. Door die concrete ervaring, de uitwisseling met andere deelnemers en de talrijke pedagogisch-didactische suggesties kan je jouw leerlingen optimaal begeleiden bij hun kennismaking met computationeel denken. Je kan op die manier beter inspelen op vragen en onverwachte uitdagingen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben via verschillende soorten online en offline opdrachten inzicht in de principes van computationeel denken;
  • benoemen de basisprincipes van computationeel denken;
  • gebruiken de grafische programmeertaal Scratch tijdens concrete toepassingen;
  • beantwoorden de meest voorkomende vragen en uitdagingen van leerlingen tijdens het programmeren.
Doelgroep

Deze nascholing focust op leerkrachten van de eerste graad secundair onderwijs. Voorkennis is niet noodzakelijk om deel te nemen. De nadruk ligt op het inoefenen van programmeeroefeningen in Scratch onder begeleiding van coaches die je live bijstaan.

Wil je je nog meer verdiepen in hoe je deze inhoud concreet binnen je vak kan integreren, dan kan je de nascholing ‘Computationeel denken? Haalbaar in elk vak!’ volgen.

Datum

Dinsdag 19 oktober 2021 om 9:00 tot 16:00

Inschrijven?

Klik hier!

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe bijscholingen?