Burgerschap uitgeklaard – live online nascholing

Het vak mens & samenleving/actief burgerschap heeft als doel leerlingen voor te bereiden op de huidige en toekomstige maatschappij. Daarbij staan attitudes, kennis en vaardigheden rond burgerschap centraal. Maar welke aanpak kan je binnen burgerschap hanteren?

In deze interactieve nascholing spit je het vak burgerschap/ mens & samenleving inhoudelijk uit en ontdek je een mogelijke aanpak die je in jouw klas kan inzetten.

Programma

Na een inleidende oefening volgt een situering van het vak binnen de nieuwe eindtermen van de eerste graad.
We linken sleutelcompetenties en leerplandoelstellingen met elkaar, om het bredere kader van het vak duidelijk te maken.
Vervolgens bieden we diverse werkvormen aan: instructie-, interactie-, samenwerkings- en spelvormen om zo het vak actief burgerschap/mens en samenleving beter te begrijpen.
Tot slot gaan we in groepen aan de slag om verschillende lesinhouden in korte voorbeeldoefeningen te verwerken.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • linken de verschillende sleutelcompetenties met de specifieke lesinhouden;
  • analyseren de lesinhoud van het vak actief burgerschap/mens en samenleving;
  • verwerken de lesinhoud in diverse bruikbare werkvormen.
Doelgroep

Deze nascholing focust op leraren die het vak actief burgerschap/mens en samenleving onderwijzen in de eerste graad.
Voorkennis is niet noodzakelijk om deel te nemen.

Datum

Dinsdag 9 november 2021 om 13:30 tot 16:30

Inschrijven?

Klik hier!

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe bijscholingen?